Kontaktinformasjon

Leder

Nestleder

Sekretær

Kasserer

Styremedlem

Styremedlem

Vara

Leie av båtplass

Leie av klubbhus

Sveinung Bjerkem

Anders Syverinsen

Hans Martin Lønbekken

Stein Lundby

Ole Arnt Fjeldberg

Dagfinn Hommerstad

Hans Fallet

Anders Syverinsen

Stein Lundby

957 66 344

468 88 497

993 44 563

990 09 752

906 10 130

913 79 046

907 44 821

Tangen Båtforening

Postadresse: Postboks 20, 2337 Tangen

Besøksadresse: Havnevegen 14, 2337 Tangen

Org.nr: 885 417 132

 

Oppdatert 12.1.2017 | © 2016 Tangen Båtforening