Medlemsinformasjon

På denne siden vil du finne informasjon til medlemmene om arrangementer, møteinnkallinger o.l.

Følg også med på oppslagstavlene i havna.

Vedtekter

Det er viktig at medlemmene setter seg inn i vedtektene og forskriftene for båtforeningen. Dette er vedtekter og forskrifter som er utarbeidet på årsmøte opp gjennom de siste årene, og revidert der hvor driftserfaringer tilsier at dette må til for å få til en smidig drift av foreningen. Så derfor, les nøye igjennom disse vedtektene og forskriftene, og merk deg hva disse betyr for deg og ditt medlemskap. Vedtektene kan leses her.

Alle medlemmer og leietakere forplikter seg til å følge disse retningslinjene. Regelbrudd, bevisst eller ubevisst, kan i værste fall dessverre føre til ekskludering fra foreningen.

Styret forsøker etter beste evne å etterleve reglementet som medlemmene har bestemt skal gjelde for vår forening.

Referater

Følg med på oppslagstavlene for å lese referatene.

Klubbhuset

For leie av klubbhuset, kontakt styret.

Klubbhuset har to toaletter, det ene er tilrettelagt for handicappede. Det er en dusj, med automat for varmtvann.

Uteplassen er godt bestykket med krakker, bord og stoler.

Tangen havn

Tangen havn har ikke egne gjesteplasser, men tangenodden camping har. Her er det landstrøm og tilgang til toalett.

Selv om gjester parkerer båten på campingen er de hjertelig velkomne til å bruke andre fasiliteter i Tangen havn.

Vi ønsker selvfølgelig besøk i havna vår, og til tross for mangel på dedikerte gjesteplasser er det slik at om en plass er ledig, er man selvfølgelig velkommen til å låne de, avtal gjerne med eier.

Alle våre fasiliteter, være seg vann, strøm, toalett osv., er alle hjertelig velkomne til å bruke.

Dugnad

Alle dugnader starter normalt kl. 08.30, og avsluttes senest kl. 14.00. Om du ikke har anledning til å være tilstede hele dagen, ønsker styret at du er med så lenge du har anledning.

Det ble i år vedtatt et gebyr på kr. 1.500,- for ikke å møte opp på dugnad ved innkalling, eller selv ordne med godkjent stedfortreder/bytte av dugnadsdag.

Alle medlemmer får beskjed i god tid om hvilket dugnadslag de er på og hvilke datoer de skal møte opp.

Mjøssamlingene

Er du interessert i båtlivet på Mjøsa før i tiden, besøk Mjøssamlingenes hjemmeside.

Der vil du finne oversikt over noen av båtene som er blitt benyttet til gods- og persontransport opp gjennom tidene, og fram til i dag.

Mjøssamlingene finner du på Minnesund, det er godt skiltet fra hovedveien.

Et medlemskap der, er med på å sikre at både vi og våre etterkommere kan få et lite innblikk i hvordan livet på Mjøsa har utviklet seg gjennom tidene.

Grasrotandelen

Tangen Båtforening er registrert i "Grasrotandelen" hos Norsk Tipping.

De av dere som tipper, fast eller sporadisk, kan nå velge Tangen Båtforening som deres mottaker på Grasrotandelen.

Dette koster ikke noe ekstra for hver enkelt av dere, men Norsk Tipping betaler tilsvarende 5% av deres tippebeløp, inn på vår konto. Det kan jo bety litt ekstra inntekt for foreningen, som vil komme medlemmene til gode.

Nettsiden

Er det ting du mener bør ligge ute på våre nettsider, ta kontakt med en av medlemmene i styret. Kontaktinfo ligger her på hjemmesiden under Kontakt.

Tangen Båtforening

Postadresse: Postboks 20, 2337 Tangen

Besøksadresse: Havnevegen 14, 2337 Tangen

Org.nr: 885 417 132

 

Oppdatert 12.1.2017 | © 2016 Tangen Båtforening