Bilder

 Klubbhuset sto ferdig sommeren 2008, satt opp på dugnad av medlemmene, totalt ca. 2.400 timer.

Tangen Båtforening

Postadresse: Postboks 20, 2337 Tangen

Besøksadresse: Havnevegen 14, 2337 Tangen

Org.nr: 885 417 132

 

Oppdatert 12.1.2017 | © 2016 Tangen Båtforening